Нікополь. Дитячий садок № 47 «Квітонька»
Організація харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К  Н О Р М А Т И В Н И Х  Д О К У М Е Н Т І В  щодо організації дитячого харчування в дошкільних навчальних закладах:
1. Закон України
"Про дошкільну освіту",(ст..35)
2. Закон України
"Про дитяче харчування"
3. Закон України від 23.12.1997 р. №771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"
4. "ПОЛОЖЕННЯ про дошкільний навчальний заклад"
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243
"Про НЕВІДКЛАДНІ ПИТАННЯ діяльності ДНЗ та інтернатних навчальних закладів»
6. "ПЕРЕЛІК ПОСТАНОВ Кабінету міністрів України, що втратили чинність"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
8. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005 № 242/329
«Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»
9. "Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей
у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах",
зареєстрований наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005.р. № 431
«Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2005 № 875/11155
11. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ"
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2006 № 523/12397
12. Державні санітарні норми та правила «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 № 1140 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 року за № 88/22620»

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР У КДНЗ № 47 «КВІТОНЬКА»


Що таке система НАССР ?


Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (англ. HACCP) — система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Іншими словами — це аналіз ризиків і контролю критичних точок.
СИСТЕМА НАССР:

                      1. Стосується лише безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості.

                      2. Запобіжний інструмент контролю за небезпечними акторами.
                      3. Не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності.
                      4. Не автономна програма. Її основа — це система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які потрібно запровадити й належно підтримувати.

Контроль за реалізацією вимог чинного законодавства щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, затвердило Мінагрополітики наказом від 01.10.2012 № 590

Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю над усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.
Контроль, що реалізується в рамках створеної системи менеджменту, передбачає відпрацювання пакету документів і їх неухильного виконання.
Сюди входять:
      *** Вимоги, яким повинні відповідати наявні в харчоблоці ДНЗ посуд, кухонний інвентар і обладнання;
*** Вимоги, які пред'являються до кулінарних виробів і харчових продуктів на етапах споживання, приготування, зберігання;
   *** Вимоги, які регламентують безпеку на етапах приготування їжі (за видами харчової продукції).

 

Перелік ККТ (критичних контрольних точок) на етапах виготовлення харчової продукції:
1. Придбання харчової сировини;
2. Контролю упаковки, в якій знадходять продукти;
3. Порядок контролю ККТ на етапі приготування їжі;
4.Алгоритм дії посадової особи при виявленні відхилень фактичних параметрів від встановлених.

      Впровадження системи НАССР  – є гарантом якості в громадському харчуванні. ХАССП в дитячих садках і освітніх установах –це не просто засіб для проходження перевірок контролюючих органів, а важливий інструмент для контролю безпеки харчування дітей поза домом. На відміну від дорослих, у них немає вибору, де харчуватися і як харчуватися, тому адміністрація цих установ зобов'язана на законодавчому рівні розробити, впровадити і постійно підтримувати принципи системи HACCP.